نمونه سوالات سوم ابتدایی


پیک بهار(مجموعه سوالات برای عید نوروز)


کل سوالات علوم

نمونه سوالات سوم ابتداییدر قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه سوم ابتدایی برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.


 ریــــــاضیات
آزمون ارزشیابی فصل 5 (جدید)آزمون مداد کاغذی فصل7  (جدید)تکلیف آدینه فروردین 93 (جدید)
تکلیف پایان هفته شماره ی24 -فروردین  93 (جدید) آزمون ریاضی،آمار و احتمال ،ضرب(جدید)آدینه شماره 16 با پاسخ  (جدید)
تکلیف هفته سوم فروردین (جدید) تکلیف(پیک) فروردین 93 (جدید) آدینه سوم ابتدایی (جدید)
فعالیت های یادگیری(پیک) نوروز 93 آزمون عملکردی آمار و احتمال آدینه اسفندماه
پیک کلاس سوم پیک هفته دوم آذر تمرین ضرب
آزمون نوبت اول آزمون فصل 1و2 سال 92  پیک بهمن ماه 
المپیاد علمیآزمون مداد کاغذی فصل ششم آزمون عملکردی تقسیم
تکلیف آدینه پیک هفته اول اسفند پیک هفته اول اسفند 
ارزشیابی ریاضی-بهمن ماه سوالات فصل دوم-تیزهوشان تکلیف هفته اول اسفند ماه
خاصیت های ضرب-درس سوم ازفصل چهارم  سوالات تستی تیزهوشان-فصل اول
آزمون ریاضی
تکلیف آدینه-معرفت هستی  پیک آدینه درس 2 فصل4 ریاضی(امید مهر)-ضرب عددهای یک رقمی  پیک آدینه شماره 16 معرفت هستی 
آزمون دیماه92 آزمون دیماه 92تکلیف پایان هفته ، شماره ی 18
تکلیف هفتگی بهمن 92  آموزش جدول ضرب آسانآزمون دیماه 92 
حل مساله با راهبرد درس دوم ازفصل چهارم-ضرب  پیک آدینه شماره 14 فصل3
پیک آدینه شماره 12 دیماه 92 آزمون فصل اول  آزمون علمی ناحیه 4
تکلیف ریاضی،اجتماعی و فارسی دیماه 92 تکلیف پایان هفته شماره 12تکلیف هفته اول دی ماه
تمرین ضرب آذرماه  درس3 فصل 3 فصل 3
تکلیف آدینهدروس 2و3 فصل 3 تکلیف هفته چهارم آذرماه 
آدینه شماره 7 آزمون آذر 92 آدینه 20 آذرماه 92 
آدینه شماره 4
آدینه شماره 5آدینه شماره 6 
آدینه شماره 1
آدینه شماره 2
آدینه شماره 3 
تکلیف پایان هفته تمرین برای درس1 فصل 3
نمونه سوال مبحث-محور اعداد 
آزمون ریاضی نمونه سوال امتحانی
فصل دوم آبان 92
تکلیف هفتگی  تکلیف آدینه آبان 92 آزمون فصل دوم آبان ماه 
آزمون فصل یک  آزمون مبحث کسر توضیحات و نمونه سوال درس اول ازفصل دوم-معرفی عددهزار  
تکلیف هفته دوم آبان ماه  ارزشیابی ریاضی آبان 92  آزمون ریاضی فصل اول مهرماه ۹۲  
توضیحات و نمونه سوال درس چهارم ازفصل دوم- عددهای تقریبی  آزمون ریاضی فصل دوم آبان ماه آزمون ریاضی فصل دوم- آبان ماه ۹۲  
ساعت مفهوم کسر و مقایسه کسرها  توضیحات و نمونه سوال درس دوم از فصل دوم 
اندازه گیری طول،متر و کیلومتر   اندازه گیری پاره خط و محیط  آزمون عملکردی جرم و واحد آن کیلوگرم  
آزمون ریاضی (3) سوالات تستی آموزش کسر  کیلوگرم و گرم 
نمونه سوالات اعداد اول و تناسبآزمون ریاضی (1)  آزمون ریاضی (2)
آزمون ریاضی نوبت دوم آزمون ریاضی نوبت دوم پایه سومنمونه سوال تا پایان توان
ریاضیریاضیریاضی
 علــــــــوم تجربــــی
سوال درس 12و13 -فروردین 93 (جدید) نمونه سوالات فصل نیرو(جدید)سوالات درس10-11-12  (جدید)
آزمون نوبت اول آزمون علوم
سولات درس 7-8-9  
آزمون عملکردی علوم ،جدول کلمات تستی تا پایان فصل هفتم
نمونه سوال نیرو (1) و (2) 
سوالات تستی دیماه 92  سوال علوم درس زندگی ما وآب 
نمونه سوال
سؤالات بخش یک  نمونه سوال آذر 92 
سوالات و نکات کلیدی درس اول-ابزارهای مهم جمع آوری اطلاعات چیست؟  آزمون علوم  آزمون عملکردی-مهر92  
نکات درس 3 -مواد اطراف ما
مجموعه سوالات علوم - فصل 1،2،3  سوالات و نکات کلیدی درس دوم
نمونه آزمون عملکردی-فصل خوراکی ها نمونه آزمون عملکردی-فصل خوراکی ها (2)نمونه آزمون عملکردی- فصل خوراکی ها(3)
علوم

  فارسی
آزمون عملکردی بنویسیم آزمون فارسی نوشتاریآزمون بنویسیم-نوبت دوم
آزمون عملکردی درس 12 
سوالات بخوانیم و بنویسیم آزمون املا نوبت اول 
تمرین املا درس8
دی ماه 92
آزمون دیماه 92
آزمون بنویسیم- آذر 92  تمرین املادرس 1 تا 8
آزمون فارسی
آزمون عملکردی-درس اول( محله ی ما ) آزمون عملکردی فارسی
نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم
آزمون عملکردی درس اول همراه با املای درسآزمون عملکردی درس شعر رنگین کمانبخوانیم
فارسیبنویسیمبخوانیم
  هدیه های آسمانی
نمونه سوالات درس دهم و یازدهم (جدید)


آزمون هدیه آبان
هدیه های آسمانی هدیه آسمانی دیماه 92  تعلیمات اجتماعی
آزمون عملکردی مطالعات اجتماعیآزمون عملکردی مطالعات اجتماعی
آزمون مدادکاغذی نوبت دوم (جدید)
سوالات آبان ماه 92  نمونه سوال با پاسخ
سوالات تعلیمات اجتماعی 2
ﻓﺼﻞ اول ﺗﺎ هفتم  سوالات اجتماعی  آزمون عملکردی 
نمونه آزمون عملکردی مطالعات درس اولتعلیمات اجتماعیاجتماعی

در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه سوم ابتدایی برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.

 

نمونه سؤالات ارزشیابی ریاضی سال سوم ابتدایی سال تحصیلی 93-92
فصل اول ریاضی سوم -  توسط جناب آقای حصیری ناحیه شش مشهد مقدس
  آزمون مهر 92 - توسط جناب آقای ابراهیم محمدنژاد مدرس ریاضی استان مازندران شهرستان نکا
فصل اول راضی سوم - توسط سرکار خانم معصومه فرجی - مدرس ریاضی پایه سوم منطقه 5 تهران
 فصل اول ریاضی سوم - توسط جناب آقای عباس نظام دوست مدرس ریاضی شهرستان گرگان
اموزش الگو یابی با بازی برف بازی توسط جناب آقای کوروش رفیعی مدرس درس ریاضی سوم دبستان استان کهگیلویه و بویر احمد

اموزش خواندن ساعت در بعد از ظهر توسط جناب آقای کوروش رفیعی مدرس درس ریاضی سوم دبستان استان کهگیلویه و بویر احمد

بررسی صفحه به صفحه ی ریاضی سوم همراه با نکات اصلاحی توسط جناب آقای  ابراهیم محمد نژاد
ارزشیابی فصل اول ریاضی سوم توسط جناب آقای سید جواد تزرقی - خراسان رضوی
ارزشیابی ریاضی سوم تا صفحه 26 توسط جناب آقای مهدی شیری هریس
فصل اول  ریاضی سوم - ساعت - توسط  جناب اقای عباس نظام دوست
ارزشیابی فصل دوم ریاضی سوم توسط جناب آقای سید جواد تزرقی - خراسان رضوی


 ریــــــاضیات
تکلیف ریاضی،اجتماعی و فارسی دیماه 92 (جدید)تکلیف پایان هفته شماره ی 12(جدید)تکلیف هفته اول دی ماه (جدید)
تمرین ضرب آذرماه (جدید) درس3 فصل 3 (جدید)فصل 3 (جدید)
تکلیف آدینهدروس 2و3 فصل 3 (جدید)تکلیف هفته چهارم آذرماه (جدید)
آدینه شماره 7 آزمون آذر 92 آدینه 20 آذرماه 92 
آدینه شماره 4
آدینه شماره 5آدینه شماره 6 
آدینه شماره 1
آدینه شماره 2
آدینه شماره 3 
تکلیف پایان هفته تمرین برای درس1 فصل 3
نمونه سوال مبحث-محور اعداد 
آزمون ریاضی نمونه سوال امتحانی
فصل دوم آبان 92
تکلیف هفتگی  تکلیف آدینه آبان 92 آزمون فصل دوم آبان ماه 
آزمون فصل یک  آزمون مبحث کسر توضیحات و نمونه سوال درس اول ازفصل دوم-معرفی عددهزار  
تکلیف هفته دوم آبان ماه  ارزشیابی ریاضی آبان 92  آزمون ریاضی فصل اول مهرماه ۹۲  
توضیحات و نمونه سوال درس چهارم ازفصل دوم- عددهای تقریبی  آزمون ریاضی فصل دوم آبان ماه آزمون ریاضی فصل دوم- آبان ماه ۹۲  
ساعت مفهوم کسر و مقایسه کسرها  توضیحات و نمونه سوال درس دوم از فصل دوم 
اندازه گیری طول،متر و کیلومتر   اندازه گیری پاره خط و محیط  آزمون عملکردی جرم و واحد آن کیلوگرم  
آزمون ریاضی (3) سوالات تستی آموزش کسر  کیلوگرم و گرم 
نمونه سوالات اعداد اول و تناسبآزمون ریاضی (1)  آزمون ریاضی (2)
آزمون ریاضی نوبت دوم آزمون ریاضی نوبت دوم پایه سومنمونه سوال تا پایان توان علــــــــوم تجربــــی
سوالات تستی دیماه 92  (جدید)سوال علوم (جدید)درس زندگی ما وآب (جدید)
نمونه سوال
سؤالات بخش یک  نمونه سوال آذر 92 
سوالات و نکات کلیدی درس اول-ابزارهای مهم جمع آوری اطلاعات چیست؟  آزمون علوم  آزمون عملکردی-مهر92  
نکات درس 3 -مواد اطراف ما
مجموعه سوالات علوم - فصل 1،2،3  سوالات و نکات کلیدی درس دوم
نمونه آزمون عملکردی-فصل خوراکی ها نمونه آزمون عملکردی-فصل خوراکی ها (2)نمونه آزمون عملکردی- فصل خوراکی ها(3)

۱۳۹۲/۰۹/۰۶ ۳۵۷ KB PDF سوالات آدینه ۰۸-۰۹-۹۲
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ ۲۵۲ KB PDF سوالات آدینه ۲۱-۰۸-۹۲
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ ۱۹۰ KB PDF سوالات آدینه ۱۰-۰۸-۹۲
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ ۱۱۸ KB PDF سوالات آدینه ۲۳-۰۷-۹۲آخرین مطالب
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد طراحی و اجرا : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

دبستان خوارزمی2